Folkemuseet

Det Norske Folkemuseum har overtatt Johan Brun sin bildesamling

19. oktober 2013 fylte fotograf Johan Brun 91 år. Han var ansatt i Dagbladet fra 1948 til han ble pensjonist i 1989. Norsk Folkemuseum har fått overta bildematerialet hans, og hos Norsk Folkemuseum ligger et lite utvalg av den store og varierte samlingen av fotografier fra kultur og samfunnsliv.

Den første pressefotografen i norske aviser ble ansatt i Aftenposten 1925. I 1931 ble Roar Haraldsen ansatt som første pressefotograf i Dagbladet. Det er på 1930-tallet at bilder for alvor begynner å gjøre seg gjeldende på sidene i norske aviser, men krigen satte en stopper for den videre utviklingen. Det er i perioden fra 1945 at grunnlaget for moderne norsk pressefotografi blir lagt, ikke bare i Dagbladet men også Aftenposten, VG og bildemagasinene Aktuell (1945- 1973) og Billedbladet Nå (1952-1995)